قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 12:8  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 8:30  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم شهریور 1393ساعت 8:23  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 9:58  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت 11:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 23:12  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 11:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 13:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 9:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 8:58  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مرداد 1393ساعت 11:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 10:50  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون ارتقای سلامت نظام اداری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 8:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نصاب معاملات در نیروهای مسلح, نصاب معاملات, نيروهاي مسلح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 9:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نيروهاي مسلح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 11:13  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 11:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 10:55  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون اجرای سياست های كلي اصل 44
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 9:46  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: معاملات دولتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 8:37  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 10:44  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 10:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 10:31  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: فوق العاده ها, فوق العاده ویژه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 10:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: دانشگاه آزاد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 10:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر 1393ساعت 18:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 11:3  توسط شیراله عزیزیان  |