قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها, ضوابط اجرایی بودجه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:55  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:41  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:31  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:51  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:0  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:53  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:10  توسط شیراله عزیزیان  | برچسب‌ها: نرخ دیه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:24  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:51  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:50  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:57  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:54  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:52  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: فوق العاده ها, فوق العاده ویژه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:13  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: ارزیابی عملکرد, ارزیابی عملکرد کارمندان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت 12:18  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: حاقظان قرآن, نخبگی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:17  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: عیدی, عیدی کارمندان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:15  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:45  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت 14:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت 14:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: ماده 103 قانون م خ ک
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت 9:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت 9:12  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:40  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت 12:56  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ساعت 9:31  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ساعت 10:33  توسط شیراله عزیزیان  |