قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 9:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 8:58  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مرداد 1393ساعت 11:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون ارتقای سلامت نظام اداری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 8:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نصاب معاملات در نیروهای مسلح, نصاب معاملات, نيروهاي مسلح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 9:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نيروهاي مسلح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 11:13  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 11:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 10:55  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون اجرای سياست های كلي اصل 44
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 9:46  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: معاملات دولتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 8:37  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 10:44  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 10:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 10:31  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: فوق العاده ها, فوق العاده ویژه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 10:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: دانشگاه آزاد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 10:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر 1393ساعت 18:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 11:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 11:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 10:47  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 10:15  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 10:27  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: ایثارگران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم خرداد 1393ساعت 10:15  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم خرداد 1393ساعت 10:4  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نصاب معاملات, معاملات دولتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 9:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393ساعت 11:27  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393ساعت 8:43  توسط شیراله عزیزیان  |