قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk


برچسب‌ها: فوق العاده ها, فوق العاده ویژه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393ساعت 13:13  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: ارزیابی عملکرد, ارزیابی عملکرد کارمندان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393ساعت 12:18  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: حاقظان قرآن, نخبگی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم بهمن 1393ساعت 13:17  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: عیدی, عیدی کارمندان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم بهمن 1393ساعت 13:15  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن 1393ساعت 8:45  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 14:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 14:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: ماده 103 قانون م خ ک
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 13:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 9:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 9:12  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن 1393ساعت 13:40  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 12:56  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 9:31  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 10:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 10:29  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم دی 1393ساعت 12:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم دی 1393ساعت 11:13  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: حق التدریس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم دی 1393ساعت 11:10  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: ایثارگران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی 1393ساعت 11:53  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 12:20  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 12:15  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 18:10  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:53  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: آموزش
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:49  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی, فوق العاده ویژه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 12:54  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 13:48  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نيروهاي مسلح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 13:44  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 13:41  توسط شیراله عزیزیان  |