قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 12:20  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 18:10  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:53  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: آموزش
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:49  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی, فوق العاده ویژه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 13:48  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نيروهاي مسلح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 13:44  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 13:41  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: مرخصی زایمان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 13:37  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نقل و انتقال حق بيمه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آبان 1393ساعت 13:31  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 8:13  توسط شیراله عزیزیان  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 12:8  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 8:30  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم شهریور 1393ساعت 8:23  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 9:58  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت 11:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 23:12  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 11:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 13:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 9:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 8:58  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مرداد 1393ساعت 11:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 10:50  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: قانون ارتقای سلامت نظام اداری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 8:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: نصاب معاملات در نیروهای مسلح, نصاب معاملات, نيروهاي مسلح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 9:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:16  توسط شیراله عزیزیان  |